Teori til fagprøven

Sikkerhetsfaget - Virtuelt klasserom - Fagbrev

Kurs-id: 344841
Sted: Virtuelt klasserom
Timetall: 80
Kursstart Info: 07.10.2020 - 25.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 01.10.2020
Pris: kr 21.500 (+materiell og eksamensavgift)
Antall dager: 20
Kontaktperson: Marius Olavesen
E-post: marius.olavesen@aof.no
Mobil: 91802558
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Hvis regler fra helsemyndighetene gjør det nødvendig, vil dette kurset bli kjørt som virtuelt klasserom, altså som nettundervisning, med livestreaming fra veileder. Undervsningen gjennomføres i så fall i Teams med veileder tilstede under hele kurset. For å delta på kurset anbefaler vi at du har PC med webkamera.

Sikkerhetsbransjen trenger fagfolk!

Har du praktisk erfaring fra arbeid i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller i større bedrifter som har ansatt egne vektere, men mangler formell kompetanse?

Da kan fagbrev i sikkerhetsfaget være noe for deg! 

vekter

En vekter skal ivareta sine kunders og allmennhetens krav til trygghet. Vekteren skal være en ressursperson innen alle områder i det sivile sikkerhetsmarkedet. Arbeidsoppgavene varierer fra forebyggende informasjonstjeneste overfor publikum og kunder, til planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak hos kunder. I tillegg til kontroll og sikring av personell og økonomiske verdier, må man kunne betjene automatiske varslings- og overvåkingsanlegg for innbrudd, brann og prosessovervåking.

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen sikkerhetsfaget. Sikkerhetsfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Utdanningen bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Salg, service og sikkerhet og Vg3 Sikkerhetsfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner. De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 sikkerhetsfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale fagopplæringen. Yrkestittel er vekter.

 

Hovedområder innen Vg3 Sikkerhetsfaget er: 

Sikkerhetsplanlegging: Hovedområdet omfatter planlegging av sikkerhetstiltak. Dette dekker risikoanalyse og vurderinger av tiltak ut fra risikobildet knyttet til kostnader og hvor hensiktsmessige tiltakene er. Videre inngår utarbeidelse av planer for helse, miljø og sikkerhet, dokumentasjon, opplæringsplaner og turnusplaner. Hovedområdet dekker også utarbeidelse og revisjon av beredskapsplaner med program for øvelser. Kundebehandling, presentasjon av tjenesten, befaring og utarbeidelse av tilbud er en del av hovedområdet. 

Sikkerhetsarbeid: Hovedområdet omfatter det å utføre vektertjenester i tråd med gjeldende regelverk og med vektlegging av hensynet til publikum og kunder. Videre omfatter hovedområdet hvordan planlagte sikkerhetstiltak for en virksomhet kan iverksettes og gjennomføres på en trygg måte.

Rapportering: Hovedområdet omfatter det å dokumentere virkningen av utførte sikkerhetstjenester gjennom skriftlige og elektroniske rapporter. Videre omfatter hovedområdet kvalitetssikring og lønnsomhetsberegninger av sikkerhetstjenesten. Hovedområdet dekker også det å vurdere trusselbildet og det pågående sikkerhetsarbeidet. 

Om utdanningen

Å jobbe som vekter er en meget viktig jobb, og med fagbrev er du en ettertraktet medarbeider for arbeidsgiver. 

 

Denne utdanningen som fører fram til den teoretiske eksamen legger vekt på:

 • Å bekrefte det du allerede har lært, og å sette ord på det du allerede kan.

 • Oppdatere deg på gjeldende regelverk og lovverk.

 • Forberede deg til den teoretiske delen av eksamen.

Du er nå langt på vei mot å få dette fordelaktige fagbrevet etter den teoretiske utdanningen her hos oss. Vi har lang erfaring med å undervise voksne deltakere. Våre dyktige og oppdaterte lærere har spisskompetanse på å undervise nettopp voksne.

 

Fordeler med å ta fagbrev:

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, og du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Andre fordeler som kan følge et fagbrev: 

 • Mulighet for høyere lønn 

 • Styrker dine karrieremuligheter

 • Gir mulighet for større utfordringer og mer spennende arbeidsoppgaver

 • Gjør deg til en mer attraktiv arbeidstaker for arbeidsgiver

 • Øker dine muligheter for avansement

 

 

Gjennomføring tilrettelagt for voksne:

Som voksen kan du ta fagbrev uten å være lærling. Opplæringen er på videregående skoles nivå og tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er 80 timers undervisning i online klasserom. Det blir 20 samlinger på 4 klokketimer hver onsdag. Kurset følger skoleruten. Teorieksamen i faget avlegges som privatist juni 2021. Ved bestått teoretisk eksamen og 5 års relevant praksis (100 prosent, tilsvarende 8700 timer) kan du avlegge den avsluttende fagprøven og motta ditt velfortjente fagbrev.

All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. Som voksen trenger du ikke å ta fellesfagene norsk, matematikk osv. 

Utdanningen du får hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til den teoretiske tverrfaglige eksamen. Du kan avlegge den teoretiske eksamen før all praksis er opparbeidet, og så melde deg opp til den praktiske prøven når du kan dokumenter nok praksis. 

 

Finansiering:

 • Utdanningen er godkjent for søknad om lån i Lånekassen. Les mer hos Lånekassen.

 • LO-organiserte kan søke om støtte til utdanningen gjennom LO's Utdanningsfond. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.
  Medlemsfordeler - LO

 • Skal du betale utdanningen selv kan du kontakte oss for en avdragsordning.

Gjør som mange andre har gjort før deg: "Få papir på det du kan!!!" - Meld deg på!

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: