Teori til fagprøven

Sikkerhetsfaget - intensivt vår 2020

Kurs-id: 345761
Sted: Ole Vig videregående skole
Timetall: 60
Kursstart Info: 19.05.2020 - 24.11.2020
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 17500
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Mobil: 96017950
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagbrev i sikkerhetsfaget

Sikkerhetsbransjen trenger fagfolk!
Har du praktisk erfaring fra arbeid i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller i større bedrifter som har ansatt egne vektere, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i sikkerhetsfaget være noe for deg! 

En vekter skal ivareta sine kunders og allmennhetens krav til trygghet. Vekteren skal være en ressursperson innen alle områder i det sivile sikkerhetsmarkedet. Arbeidsoppgavene varierer fra forebyggende informasjonstjeneste overfor publikum og kunder, til planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak hos kunder. I tillegg til kontroll og sikring av personell og økonomiske verdier, må man kunne betjene automatiske varslings- og overvåkingsanlegg for innbrudd, brann og prosessovervåking.

Sikkerhetsfaget bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Salg, service og sikkerhet og Vg3 Sikkerhetsfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 sikkerhetsfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen før den praktiske prøven kan avlegges. Yrkestittel er vekter.

Her er en liten filmsnutt om hverdagen til en vekter
https://youtu.be/zIBecDfLTWw

 
Hovedområder innen  Vg3 Sikkerhetsfaget er: 
 
Sikkerhetsplanlegging: Hovedområdet omfatter planlegging av sikkerhetstiltak. Dette dekker risikoanalyse og vurderinger av tiltak ut fra risikobildet knyttet til kostnader og hvor hensiktsmessige tiltakene er. Videre inngår utarbeidelse av planer for helse, miljø og sikkerhet, dokumentasjon, opplæringsplaner og turnusplaner. Hovedområdet dekker også utarbeidelse og revisjon av beredskapsplaner med program for øvelser. Kundebehandling, presentasjon av tjenesten, befaring og utarbeidelse av tilbud er en del av hovedområdet. 
 
Sikkerhetsarbeid: Hovedområdet omfatter det å utføre vektertjenester i tråd med gjeldende regelverk og med vektlegging av hensynet til publikum og kunder. Videre omfatter hovedområdet hvordan planlagte sikkerhetstiltak for en virksomhet kan iverksettes og gjennomføres på en trygg måte.
 
Rapportering: Hovedområdet omfatter det å dokumentere virkningen av utførte sikkerhetstjenester gjennom skriftlige og elektroniske rapporter. Videre omfatter hovedområdet kvalitetssikring og lønnsomhetsberegninger av sikkerhetstjenesten. Hovedområdet dekker også det å vurdere trusselbildet og det pågående sikkerhetsarbeidet. 
 
Gjennomføring
Som deltaker på vårt kurs får du god og tradisjonell klasseromsundervisning. Vi har dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. I tillegg benytter vi en læringsplattform hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere eksamensoppgaver. Kurset går intensivt en kveld i uken over ca. et halvt år (ikke i skoleferier).
 
Eksamen
Privatisteksamen avholdes månedsskiftet  nov/des.
All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no
 

Finansiering og fakturering
Dersom du er medlem i en fagforening vil du i de fleste tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger som NAF gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Fagforbundet, FLT og Handel og kontor har egen stipendordning. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden. Andre LO-medlemmer kan søke om kr. 10.500 i stipend i LOs Utdanningsfond. 

Det blir utsendt faktura etter kursstart til avtalt fakturamottaker. Faktura sendes pr epost om du ikke påfører annet på kontrakten du får første kvelden.

Det kan avtales avbetalingsordning dersom du ønsker det. På kontrakten du får utdelt første kurskveld påfører du i så fall antall avdrag.

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: