Teori til fagprøven

Sikkerhetsfaget - Fagbrev

Kurs-id: 345388
Sted: Molde
Timetall: 80
Kursstart Info: Mai eller september/oktober
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 20.04.2020
Pris: kr 23500
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Grunnet Korona-pandemien er opprinnelig kursstart i april utsatt til mai i første omgang, muligens september/oktober dersom restriksjonene fortsetter. Vi vurderer også å starte kurset som nettundervisning, med livestreaming fra veileder frem til vi kan fortsette med klasseromsundervisning. Mer informasjon kommer.

Sikkerhetsbransjen trenger fagfolk!

Har du praktisk erfaring fra arbeid i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller i større bedrifter som har ansatt egne vektere, men mangler formell kompetanse?

Da kan fagbrev i sikkerhetsfaget være noe for deg! 

Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev.

Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Utdanningsdirektoratet har definert dem. 

Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går fram for å skrive en eksamensoppgave.

En vekter skal ivareta sine kunders og allmennhetens krav til trygghet. Vekteren skal være en ressursperson innen alle områder i det sivile sikkerhetsmarkedet. Arbeidsoppgavene varierer fra forebyggende informasjonstjeneste overfor publikum og kunder, til planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak hos kunder. I tillegg til kontroll og sikring av personell og økonomiske verdier, må man kunne betjene automatiske varslings- og overvåkingsanlegg for innbrudd, brann og prosessovervåking.

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen sikkerhetsfaget. Sikkerhetsfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Utdanningen bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Salg, service og sikkerhet og Vg3 Sikkerhetsfaget. Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner.

Gjennomføring
Kurset går over to semester med undervisning en kveld i uken.
 

Veien til fagbrev:

1.      Teorikurs hos AOF. Gjennom tett dialog og oppfølging av veileder, kan du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset.

2.      Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen. Oppmelding ca. et halvt år før eksamen - normalt mellom 1. januar 1. februar for vårsemesteret og mellom 15. august og 15. september for høstsemesteret (NB! Kan variere fra år til år og i ulike fylker).

Oppmelding på www.privatistweb.no

3.      Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen.

4.      Du må avlegge praktisk fagprøve hos fylkeskommunen.  For å få melde deg opp til den praktiske prøven må du ha bestått teorieksamen og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen.
 

Finansiering
Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend.

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.
Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har bl.a. Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: