Teori til fagprøven

Sikkerhet Vg2 Fagkode SSS2002

Kurs-id: 284897
Sted: Stavanger
Timetall: 32
Kursstart Info: 09.09.2019 - 11.11.2019
Klokkeslett: 17:30 - 21:00
Påmeldingsfrist: 02.09.2019
Pris: kr kr. 6000,- eks. materiell og eksamensavgift
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no
Mobil: 947 85 669
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Sikkerhet Vg2

 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
bruke relevant regelverk og opptre i samsvar med etiske normer i utøvelse av sikkerhetsarbeid 
behandle og kvalitetssikre personalopplysninger i henhold til bestemmelsene i gjeldende regelverk 
vurdere konfliktrisiko i ulike situasjoner og foreslå tiltak for å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner 
utføre livreddende og emosjonell førstehjelp og ta ansvar på et skadested 
identifisere mulige brannårsaker, lage og følge en branninstruks og slukke mindre branntilløp 
bruke IKT-redskaper i samsvar med krav til sikkerhet og foreslå tiltak som hindrer uautorisert tilgang gjennom interne og eksterne kanaler 
vurdere utviklingen i trusselbildet som grunnlag for anskaffelse og utvikling av produkter og tjenester som reduserer risiko 
lage risikoanalyser for arbeidsprosesser og virksomheter i ulike bransjer og foreslå tiltaksplaner med fysiske, manuelle og administrative tiltak for å redusere risiko 
lage beredskapsplaner for virksomheter 
lage et system for internkontroll og annet HMS-arbeid ut fra gjeldende regelverk til bruk i små virksomheter 
 
Etter kurset avlegges privatisteksamen 4 timer.
Forbehold om nok deltakere.
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: