Teori til fagprøven

Sikkerhet og transport Vg1 Fagkode SSA1007

Kurs-id: 284829
Sted: Stavanger
Timetall: 32
Kursstart Info: 04.09.2019 - 20.11.2019
Klokkeslett: 17:30 - 21:00
Påmeldingsfrist: 20.08.2019
Pris: kr 6000,- materiell og eksamensavgift kommer i tillegg
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no
Mobil: 947 85 669
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Sikkerhet og transport Vg1


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 
  • foreta en risikovurdering og foreslå tiltak for å forebygge uønskede hendelser i en virksomhet
  • vurdere fysiske, tekniske og administrative tiltak for å sikre verdier i en virksomhet
  • bruke digitale verktøy til innhenting, bearbeiding og presentasjon av informasjon
  • vurdere økonomi, tid, helse, miljø og sikkerhet ved valg av transporttjenester
  • planlegge en reise etter kundens ønsker og forventninger til gode reiseopplevelser
  • vurdere sikkerhet for transport av personer, varer og tjenester
  • vurdere vareflyt fra innkjøp til gjenvinning
  • ivareta datasikkerhet og vurdere tiltak
  • følge etiske normer, regler for personvern og krav til helse, miljø og sikkerhet
  • gjøre rede for trusselbilder i et sikkerhetsperspektiv i lys av samfunnsutviklingen

 

Etter kurset avlegges privatisteksamen 4 timer.
 

Forbehold om nok deltakere for å starte kurset.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: