Teori til fagprøven

Servitørfaget - Fagbrev

Kurs-id: 338206
Sted: Østfold
Timetall: 120
Kursstart Info: 05.10.2020 - 31.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 25900
Kontaktperson: Jan-Erik Kristiansen
E-post: jan-erik.kristiansen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 975 19 345
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagbrev-kurs i servitørfaget er beregnet på deg som allerede jobber med servering på hotell, i restaurant, eller i lokaler hvor det arrangeres selskap/banketter, eller kurs og konferanser. 

 

Fagbrev-kurset passer også for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

 

HVORFOR FAGBREV I SERVITØRFAGET?

Servitørfaget er et internasjonalt fag som er under stadig utvikling gjennom etablering av nye serveringssteder med flerkulturelle trekk og trender. Servitøren må derfor være oppdatert på fagets internasjonale utvikling. I sin daglige kontakt med nasjonale og internasjonale gjester er servitøren en viktig formidler av informasjon som gjestene etterspør. 

STUDIEPLAN FOR SERVITØRFAGET

Fagbrev-kurs i servitørfaget skal gjøre deg kvalifisert til å avlegge eksamen (som privatist) i den teoretiske delen av fagprøven for servitørfaget og tar for seg fire hovedområder. (Les for øvrig hele studieplanen på udir). 


Drikke, mat og servering: Hovedområdet handler om klargjøring av lokaler, oppdekking, behandling, ferdigstilling, tilbereding og servering av mat og drikke. Det omfatter også spesialkost og ulike kulturers matskikker. Klargjøring av bar, miksing og presentasjon av drinker står sentralt. Ressursutnyttelse og arbeidsteknikker inngår. 

 


Salg og service: Hovedområdet handler om markedsføring, salg, service, kommunikasjon og profesjonell gjestebehandling. Mat-glede og mer-salg står sentralt. 


Hygiene og kvalitetsstyring: Hovedområdet handler om mat-trygghet i alle ledd: valg av leverandør, varemottak, lagring, bearbeiding og produksjon, anretning og servering av måltider. Det omfatter gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystemer med vekt på produksjons-hygiene, næringsmiddelhygiene og personlig hygiene. 


Bransje, bedrift og miljø: Hovedområdet handler om organisering, arbeidsforhold, økonomisk resultat, service, samarbeid og kommunikasjon. Det omfatter videre etikk, helse, miljø og sikkerhet og relevante regelverk. DETTE FÅR DU SOM DELTAKER HOS AOF 


Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. En undervisningstime er 45 minutter. I fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. Det er også fokus på eksamenstrening. 


Undervisning på kvelden: Fagbrev-kurset er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 til 2 kvelder i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb. 


Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. 

 

PRAKTISK INFORMASJON

Meld deg opp til teoretisk eksamen: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via Internett på Privatistweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar. 


Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5- års relevant praksis. Du melder deg opp elektronisk på Viken fylkeskommunes hjemmeside. 


Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve.


Finansiering: Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du på http://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/ Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend. Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr. 


Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.

 

Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i 100 % stilling som servitør og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få fagkurset finansiert.


Fagbrev på jobb: Er for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje. 

 

MELD DEG PÅ FREM TIL KURSSTART

 

Påmeldingene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: