Teori til fagprøven

Salgsfaget -Nettkurs med samlinger Follo

Kurs-id: 335539
Sted: Follo
Timetall: 68
Kursstart Info: 01.06.2020 - 27.11.2020
Påmeldingsfrist: 01.06.2020
Pris: kr 15900 + materiell og eksamensavgift
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no
Telefon: 474 51 828
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Informasjon

Dette kurset kombinerer nettundervisning med 8 timers klasseromsundervisning, en modell med stor suksess. Du får den grunnleggende undervisningen på nett. Når det nærmer seg eksamen, blir det undervisning med eksamenstrening i klasserom, på kveldstid.

Undervisningen fordeler seg på en oppstartssamling på 2 timer samt 2 ganger med 3 timer til eksamensforberedelser.

Du kan melde deg på og begynne med det samme.

 

HVORFOR FAGBREV I SALGSFAGET?

Med fagbrev i salgsfaget vil du bli en ressurs for eiere og brukere av virksomheten, med dine kunnskaper og kompetanse om produkter, salgsmetoder og regelverk. 

Du blir attraktiv for bransjen som trenger gode fagfolk med bred kompetanse på bransjens rammebetingelser og etiske normer.

Med økt kompetanse vil du arbeide mer effektivt og selvstendig, gjøre færre feil, ha større evne til å planlegge, gjennomføre, følge opp salgsprosesser og iverksette praktiske salgsaktiviteter. Dermed blir du et kvalitetsstempel og en viktig investering for bedriften.

 

GJENNOMFØRING

AOF Oslo og Akershus tilbyr nå kombinasjonen nettundervisning og klasseromsundervisning.

Nettkurset er laget slik at dere kan lære pensum på en måte som gir et aktivt forhold til læreboken og fagfeltet dere arbeider på. Målet er å gi dere de beste forutsetningene for å bestå den teoretiske eksamen. For at dere skal bestå teorieksamen er det viktig at dere viser at dere klarer å kombinere teori og praksis. Nettkurset er sammensatt for at du skal få best mulig læringsutbytte, og bygger på ulike pedagogiske metoder. Kurset er sammensatt i en kombinasjon av: 

1. Tekst (i nettkurset og i læreboken)
2. Øvelsesoppgaver
3. Tankedelingsoppgaver
4. Multiple choice oppgaver
5. Innsendingsoppgaver


Når det nærmer seg privatisteksamen i salgsfaget, setter vi opp 28 timer med eksamenstrening og oppdateringer i klasserom.

Nettkurset har et omfang på ca 80 timer avhengig av dine forkunnskaper og digital kompetanse. I tillegg må det påregnes en del egeninnsats i form av innleveringer og oppgaveskriving for vurdering av nettveileder.

 

FINANSIERING

Medlemmer av Handel og kontor oppnår rabattert pris på kr 12 900, dette er forhandlet fram som en medlemsfordel for HK medlemmer.

Dersom du er medlem i et LO forbund har du muligheten til å søke om utdanningsstipend. Det forutsettes at du oppfyller søkekriteriene for dette. AOF Oslo og Akershus er behjelpelig med å søke om stipend for deg.

Pensum tar utgangspunkt i læreboken "Salgsfaget Vg3" Boken kan du kjøpe ved å følge denne linken: http://yrkeslitteratur.no/nb/node/2093

For mer informasjon om eksamen les her: https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/fagbrev_og_svennebrev

 

Ønsker du å snakke med kompetanserådgiver kan du ringe oss på 474 51 828Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: