Teori til fagprøven

Salgsfaget - Fagbrev

Kurs-id: 353137
Sted: Ålesund VGS - Volsdalsberga
Timetall: 80
Kursstart Info: 20.04.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 15.03.2021
Pris: kr 23900
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

NB! Vi gjør oppmerksom på at hele eller deler av undervisningen kan bli flyttet over i virtuelt klasserom, dersom nasjonale bestemmelser eller smittevernhensyn tilsier det. 

Kursets lærer og deltakere får da tilgang til et digitalt klasserom. I dette rommet vil man delta som om man var i det fysiske klasserommet og kan både se og høre de andre deltakerne. Alt skjer foran din egen PC, det betyr at du kan sitte hvor du vil i landet og følge undervisningen.

Er du kreativ og kan tenke deg å arbeide med salg og markedsføring? Eller har du lang erfaring fra salgsbransjen, men mangler formell kompetanse?

Da kan fagbrev som salgsmedarbeider være det rette for deg!

Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev.

Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Utdanningsdirektoratet har definert dem. 

Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går fram for å skrive en eksamensoppgave.


Sentrale områder

  • markedsstrategi, markedsføring og salgsarbeid
  • ulike salgsmetoder (telefonsalg, nettsalg, direktesalg, mersalg, gjenkjøp)
  • kommunikasjon og sosial samhandling
  • bruk av teknologiske hjelpemidler
  • inngående kunnskaper om bedriftens produkter  
     

Gjennomføring
Kurset går over to semester med undervisning en kveld i uken.
 

Målgruppe
Kurset passer for alle med erfaring fra arbeid innen salg, og som vil forberede seg til teoretisk eksamen.
 

Veien til fagbrev:

1.      Teorikurs hos AOF. Gjennom tett dialog og oppfølging av veileder, kan du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset.

2.      Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen. Oppmelding ca. et halvt år før eksamen - normalt mellom 1. januar 1. februar for vårsemesteret og mellom 15. august og 15. september for høstsemesteret (NB! Kan variere fra år til år og i ulike fylker).

Oppmelding på www.privatistweb.no

3.      Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen.

4.      Du må avlegge praktisk fagprøve hos fylkeskommunen.  For å få melde deg opp til den praktiske prøven må du ha bestått teorieksamen og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen.
 

Finansiering
Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend.

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.
Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har bl.a. Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: