Teori til fagprøven

Salgsfaget - Fagbrev

Kurs-id: 290038
Sted: Seljord Vidergående skole
Timetall: 60
Kursstart Info: 25.09.2019 - 27.05.2019
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 11.09.2019
Pris: kr 17500
Antall dager: 15
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Hovedområder i Vg3 Salgsfaget er:
 
Salgsforberedelse: Hovedområdet omfatter det å samle inn, tolke og bruke informasjon knyttet til markedsføringen av produkter og tjenester. Hovedområdet omfatter lønnsomhetsvurderinger, prisfastsettelse og innkjøp. Videre dekker det tilrettelegging av arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet og bruk av IKT-systemer. 
 
Salg og oppfølging: Hovedområdet omfatter planlegging og gjennomføring av salg og mersalg av bedriftens produkter til ulike kundegrupper. Videre dekker det utøvelse av salgsfunksjonen i samsvar med bedriftens krav til service og lønnsomhet. I hovedområdet inngår penge- og dokumentbehandling, klage- og reklamasjonsbehandling og vurdering av salg og markedsføringsaktiviteter. 
 
For å kunne ta fagbrev må man kunne dokumentere ca 5 års erfaring i 80% stilling. Du kan melde deg på kurs når du har ca 3,5 år/6000 timer. 
 
Kurskvelder vil være ca annenhver onsdag. Vi følger skoleruten i Seljord.
 
Finansiering? Ta kontakt!
 
Kjersti Wetting 91902235, eller kjersti.wetting@aof.no


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: