Teori til fagprøven

Salgsfaget - Fagbrev, høsten 2021

Kurs-id: 364547
Sted: Fredrikstad
Timetall: 120
Kursstart Info: 11.10.2021 - 30.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 25900
Kontaktperson: Betty Andresen
E-post: betty.andresen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Teorien til fagprøvenkurs i salgsfaget er beregnet på deg som allerede jobber med kundebehandling og salg over disk, på salgskontor eller med annet salgsarbeid. 

Teorien til fagprøvenkurs passer også for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.
 

HVORFOR FAGBREV I SALGSFAGET?

Med fagbrev i salgsfaget vil du bli en ressurs for eiere og brukere av virksomheten, med dine kunnskaper og kompetanse om produkter, salgsmetoder og regelverk. 

Du blir attraktiv for bransjen som trenger gode fagfolk med bred kompetanse på bransjens rammebetingelser og etiske normer.

Med økt kompetanse vil du arbeide mer effektivt og selvstendig, gjøre færre feil, ha større evne til å planlegge, gjennomføre, følge opp salgsprosesser og iverksette praktiske salgsaktiviteter. Dermed blir du et kvalitetsstempel og en viktig investering for bedriften.

Fagbrev gir deg mulighet til å ta høyere yrkesfaglig utdanning på forskjellige fagskoler som gir deg studiepoeng.

 

STUDIEPLAN FOR SALGSFAGET

Fagbrev-kurset i salgsfaget gjør deg kvalifisert til å avlegge eksamen (som privatist) i den teoretiske delen av fagprøven for salgsfaget og tar for seg to hovedområder. (Les forøvrig hele studieplanen på udir). 

Salgsforberedelse: Samle inn, tolke og bruke informasjon knyttet til markedsføring av produkter og tjenester - Lønnsomhetsvurdering - Prisfastsettelse og innkjøp - Tilrettelegging av arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet - Bruk av IKT-systemer.

Salg og oppfølging: Planlegging og gjennomføring av salg og mersalg av bedriftens produkter til ulike kundegrupper - Utøvelse av salgsfunksjoner i samsvar med bedriftens krav til service og lønnsomhet  - Penge- og dokumenthåndtering - Klage- og reklamasjonsbehandling - Vurdering av salg- og markedsføringsaktiviteter.

Annen undervisning: Eksamenstrening er en viktig del av fagbrev-kurset.

 

DETTE FÅR DU HOS AOF 

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. En undervisningstime er 45 minutter. I fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. Det er også fokus på eksamenstrening. 

Undervisning på kvelden: Fagbrev-kurset er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 til 2 kvelder i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb. 

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. 

Gratis rådgivning: Hos oss få gratis rådgiving før du starter, hvis du ønsker det. Du velger selv om du vil avtale personlig møte, eller om du vil ha rådgiving på telefon. Du kan når som helst få videre veiledning med en av våre kompetanserådgivere underveis i skoleåret. Dette er selvfølgelig også inkludert i prisen når du tar fag hos oss. 

 

PRAKTISK INFORMASJON

Meld deg opp til teoretisk eksamen: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via Internett på Privatistweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar. 

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5- års relevant praksis. Du melder deg opp elektronisk på Viken fylkeskommunes hjemmeside. 

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve.

Finansiering: fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du på http://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/  Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend. Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.

Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.

Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i 100 % stilling med salg og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få fagkurset finansiert. 

Fagbrev på jobb: Er for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje. 

MELD DEG PÅ FREM TIL KURSSTART

Påmeldingene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en kursplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: