Teori til fagprøven

Salgsfaget - Fagbrev - Virtuelt klasserom

Kurs-id: 358259
Sted: Virtuelt klasserom
Timetall: 60
Kursstart Info: 13.01.2021 - 05.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 25.11.2020
Pris: kr 18000,- eks. materiell og eksamensavgift
Antall dager: 15
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Salgsfaget

 

Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter og markedsføring. Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør deltaker i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter. Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter. Faget skal fremme kompetanse om gode salgsprosesser som kan tilfredsstille kundenes behov og forventninger.

Opplæringen skal bidra til kompetanse om produkter, salgsmetoder, regelverk og bransjens rammebetingelser og etiske normer. Opplæringen skal fremme kompetanse om hvordan regelverk for helse, miljø og sikkerhet og internkontroll kan påvirke driften av virksomheten. Videre skal opplæringen fremme deltakers evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon og samhandling med ulike kundegrupper.

Opplæringen skal legge til rette for praktiske salgsaktiviteter der deltaker møter krav som stilles til en yrkesutøver i salgsfaget. Opplæringen skal bidra til å utvikle deltakerens kompetanse i å planlegge, gjennomføre og følge opp salgsprosesser og salgsaktiviteter.

 

Forkunnskaper

Kurset er tilrettelagt for voksne med allsidig praksis i faget.

 

Gjennomføring

Undervisningen foregår en til to kvelder i uken, i virtuelt klasserom (kurset gjennomføres i sanntid/samtidig) med faglærere som har engasjement for faget. Vi benytter digital læringsplattform TEAMS , hvor det legges ut fagstoff, oppgaver og gis vurderinger. Påmeldte deltakere må ha pc med kamera og mikrofon, innlogging vil bli tilsendt. I tillegg må du påregne tid til egenstudier og oppgaveløsning.

 

Hovedområder i Vg3 Salgsfaget er:

Salgsforberedelse

Hovedområdet omfatter det å samle inn, tolke og bruke informasjon knyttet til markedsføringen av produkter og tjenester. Hovedområdet omfatter lønnsomhetsvurderinger, prisfastsettelse og innkjøp. Videre dekker det tilrettelegging av arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet og bruk av IKT-systemer. 

Salg og oppfølging

Hovedområdet omfatter planlegging og gjennomføring av salg og mersalg av bedriftens produkter til ulike kundegrupper. Videre dekker det utøvelse av salgsfunksjonen i samsvar med bedriftens krav til service og lønnsomhet. I hovedområdet inngår penge- og dokumentbehandling, klage- og reklamasjonsbehandling og vurdering av salg og markedsføringsaktiviteter. 

 

Eksamen:

Oppmelding 15. september, teoretisk eksamen 26. november 2020. 

 

Finansiering:

Er du medlem i en fagforening og du oppfyller kriteriene, kan du søke om stipend via LOs UtdanningsfondFagforbundet eller Handel og Kontor i Norge.

AOF Sør-Rogaland er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. 

 

Meld deg på kurset nå og du er på vei mot fagbrev.

 

 
 
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: