Teori til fagprøven

Salgsfaget - Fagbrev - Nettkurs

Kurs-id: 354398
Sted: Nettbasert
Timetall: 80
Kursstart Info: Fortløpende opptak og tilgang til kurset straks dersom du får plass.
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis. Dekkes i sin helhet av Kompetanse Norge
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra DIKU og Kompetanse Norge. Det er noen krav til opptak som gjelder, se under:
 
Er det virkelig gratis?
Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.
 
Hvem kan ta disse kursene?
Målgruppen er permitterte og arbeidsledige, men andre kan også søke. Du må ha noe relevant praksis innenfor faget. Kurset er nettbasert og tilbys i hele landet. Ved påmelding må du oppgi seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.
 
Når kan du ta kurs?
Fortløpende opptak. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset.
 
Veien til fagbrevet:
1.   Teorikurs hos AOF. Gjennom dette nettkurset kan du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset.
2.   Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen. Oppmelding ca. et halvt år før eksamen - normalt mellom 1. januar 1. februar for vårsemesteret og mellom 15. august og 15. september for høstsemesteret (NB! Kan variere fra år til år og i ulike fylker).
Oppmelding via www.privatistweb.no (eller annen plattform i enkelte fylker).
3.   Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen.
4.   Du må avlegge praktisk fagprøve hos fylkeskommunen. For å få melde deg opp til den praktiske prøven må du ha bestått teorieksamen og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen.
 
Kurset er delt opp i fem moduler:
  1. Bedriften
  2. Produkt, pris og markedsføring
  3. Salg og service
  4. Oppgaveskriving
  5. Oppsummering og den avsluttende innsendingsoppgaven
 
Praksis gir et godt utgangspunkt
Som praksiskandidater har man allerede mye erfaring. Husk at du allerede kan mye. Dette kurset er bygget opp slik at du får testet dine kunnskaper, og læreboken vil gi ny kunnskap. Noe av det du leser kan du kanskje allerede. Ingenting er bedre enn det. Det viser at du har lært mye på arbeidsplassen.
Nettkurset er laget slik at du kan lære pensum på en måte som gir et aktivt forhold til læreboken og fagfeltet du arbeider på. Målet er å gi deg de beste forutsetningene for å bestå den teoretiske eksamen. For at du skal bestå teorieksamen er det viktig at du viser at du klarer å kombinere teori og praksis. Nettkurset er sammensatt for at du skal få best mulig læringsutbytte, og bygger på ulike pedagogiske metoder. Kurset er sammensatt av en kombinasjon av:
 
1. Tekst (i nettkurset og i læreboken)
2. Øvelsesoppgaver
3. Tankedelingsoppgaver
4. Multiple choice oppgaver
5. Innsendigsoppgaver
 
Du vil underveis i kurset få oppfølging av en nettveileder.
 
Kurset har et omfang på 80 timer avhengig av dine forkunnskaper og digital kompetanse. I tillegg må du påregne tid til egenstudier og oppgaveløsning.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: