Renholdsoperatørfaget, virtuelt klasserom - Fagbrev

Kurs-id: 346798

Pris: 27 400,- + materiell og eksamensavgift kr

teams virtuelt klasserom , Hamar
Kursstart Info: 13.10.2020 - 25.05.2021
Tid: 09:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 06.10.2020
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no