Renholdsoperatørfaget - Fagbrev

Kurs-id: 363169

Pris: 23 900,- + materiell og eksamensavgift kr

Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter - GIV IKS , Kongsvinger
Kursstart Info: 13.10.2021 - 25.05.2022
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 03.03.2021
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no