Teori til fagprøven

Renholdsoperatørfaget - Fagbrev

Kurs-id: 366658
Sted: Moss
Timetall: 157,5
Kursstart Info: 11.01.2022 - 26.11.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 29800
Kontaktperson: Jan-Erik Kristiansen
E-post: jan-erik.kristiansen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 975 19 345
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagbrev-kurs i Renholdsoperatørfaget er beregnet på deg som jobber med renhold i næringsbygg i offentlig og privat sektor samt i transportmidler. Fagbrevet vil gi deg kunnskap om regelmessig og periodisk renhold og spesialrenhold i ulike bygg og transportmidler. 

Fagbrev-kurset passer også for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

 

HVORFOR FAGBREV SOM RENHOLDSOPERATØR?

Med fagbrev som renholdsoperatør vil du bli en ressurs for arbeidsgiver, med dine kunnskaper og kompetanse i moderne og profesjonelt renhold. 

Med økt kompetanse vil du arbeide mer effektivt og selvstendig, gjøre færre feil og ha større endringsevne som er med på å gjøre bedriften i stand til å tilpasse seg et stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen om anbudene. Du blir derfor en investering for bedriften.

 

STUDIEPLAN FOR RENHOLDSOPERATØRFAGET

Fagbrev-kurset i renholdsoperatør gjør deg kvalifisert til å avlegge eksamen som privatist i den teoretiske delen av fagprøven for renholdsoperatørfaget. (Les forøvrig hele studieplanen på udir.) 

Planlegging: Vurdere og planlegge renholdsbehov - Vurdere og velge kostnadseffektive metoder - Velge renholdsutstyr 

Renhold: Ulike typer overflatebehandling - Bruke ulike typer utstyr og metoder - Vurdere kvalitet og estetikk i arbeidet - Begrunne valg av kjemikalier, utstyr og metode

Bransjelære: Etiske retningslinjer for faget og bransjen - Gjøre rede for gjeldende regelverk innen helse, miljø og sikkerhet - Drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen

Annen undervisning: Eksamenstrening er en viktig del av fagbrev-kurset.

 

DETTE FÅR DU HOS AOF 

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. En undervisningstime er 45 minutter. I fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. Det er også fokus på eksamenstrening. 

Undervisning på kvelden: Fagkurset er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 til 2 kvelder i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb. 

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. 

Gratis rådgivning: Hos oss få gratis rådgiving før du starter, hvis du ønsker det. Du velger selv om du vil avtale personlig møte, eller om du vil ha rådgiving på telefon. Du kan når som helst få videre veiledning med en av våre kompetanserådgivere underveis i skoleåret. Dette er selvfølgelig også inkludert i prisen når du tar fag hos oss. 

 

PRAKTISK INFORMASJON

Meld deg opp til teoretisk eksamen: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatistweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar. 

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5- års relevant praksis. Du melder deg opp elektronisk på Viken fylkeskommunes hjemmeside. 

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve.

Finansiering: Fagbrevkurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du på http://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/  Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend. Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr. 

Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i 100 % stilling med renhold og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få fagkurset finansiert. 

Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura. Fagbrev på jobb: Er for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje. 

 

MELD DEG PÅ FREM TIL KURSSTART

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: