Renholdsoperatørfaget - Fagbrev

Kurs-id: 352924

Pris: 23 500 kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 17.02.2021 - 24.11.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 03.02.2021
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no