Renholdsoperatør - Fagbrev

Kurs-id: 352924

Pris: 23 500 kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 09.09.2020 - 26.05.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 26.08.2020
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no