Renholdsoperatør - Fagbrev

Kurs-id: 314672

Pris: 23500 kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 06.02.2020 - 26.11.2020
Tid: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 23.01.2020
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no