Teori til fagprøven

Renholdsoperatør - Fagbrev - Virtuelt klasserom

Kurs-id: 371983
Sted: Teams 2
Timetall: 80
Kursstart Info: 26.04.2021 - 25.11.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 22.04.2021
Pris: kr 23900+ materiell og eksamensavgift
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Ta fagbrev i renholdsoperatørfaget

Kursgjennomføring via teams som virtuelt klasseromsundervisning 1 dag i uken fra 17:00-21:00

Standard modell, 80 timer klasserom + 20 timer selvstudie

Vi anbefaler at du har…

 • gode norskspråklige kunnskaper, både skriftlig og muntlig (anbefalt språknivå B1)
 • 4 års variert praksis i 100% stilling innen fagområdet kursert retter seg mot
 • kompetanse innen bruk av PC

Mangler du den formelle kompetansen innen renhold? Da er fagbrev i renholdsoperatør det rette for deg! Kurset passer for deg som har 4-5 års praksis i renholdsoperatørfaget.

Om kurset:

Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev.

Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Undervisningsdirektoratet har definert dem. Les mer om kompetansemålene for faget her.

Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går fram for å skrive en eksamensoppgave.

Sentrale områder i faget

 • rengjøring og vedlikehold av vegger, tak, inventar og gulv.
 • valg og bruk av riktige kjemikalier
 • valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet
 • service, kundebehandling og kommunikasjon
 • arbeid med inneklima og hygiene
 • kalkulasjon og planlegging, bruk av IKT-verktøy

 

Gjennomføring

Kurset går over ett semester med undervisning en kveld i uken (mandager) 4 timer kl. 17:00-21:00 i 20 uker i løpet av våren/høsten.

 

Målgruppe

Kurset passer for alle med erfaring fra arbeid med renhold, og som vil forberede seg til teoretisk eksamen.

Veien til fagbrev i renholdsoperatørfaget:

 1. Teorikurs hos AOF Oslo og Akershus. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.  Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset.
 2. Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.  Oppmelding ca et halvt år før eksamen - normalt i slutten av januar for vårsemesteret og begynnelsen av september for høstsemesteret. Oppmelding på www.privatistweb.no
 3. Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen.
 4. Du må ta en praktisk fagprøve hos fylkeskommunen.  For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. 
 5. Les mer om praktisk prøve og beregning av praksis her: https://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/opplering-i-bedrift/fagbrev-som-voksen/praksiskandidat/

 

Finansiering

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend.

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10.500. Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har også Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om finansiering.

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: