Renholdsoperatør - Fagbrev - Virtuelt klasserom - dagtid

Kurs-id: 353648

Pris: 23500,- (ekskl. materiell og eksamensavgift) kr

Virtuelt klasserom , Stavanger
Kursstart Info: 12.01.2021 - 26.10.2021
Tid: 09:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 04.01.2021
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no