Renholdsoperatør - Fagbrev - kveldstid

Kurs-id: 353649

Pris: 23500,- (ekskl. materiell og eksamensavgift) kr

Gand , Sandnes
Kursstart Info: 12.01.2021 - 23.11.2021
Tid: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 15.12.2020
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no