Renholdsoperatør - Fagbrev

Kurs-id: 353649

Pris: 23500,- (ekskl. materiell og eksamensavgift) kr

Gand videregående skole , Sandnes
Kursstart Info: 26.01.2021 - 09.11.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 26.01.2021
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no