Renholdsoperatør - Fagbrev - kveldstid

Kurs-id: 335491

Pris: 23500,- (ekskl. materiell og eksamensavgift) kr

Stavanger , Stavanger
Kursstart Info: 25.08.2020 - 25.05.2021
Tid: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 01.09.2020
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no