Renholdsoperatør - Fagbrev - Kveldstid

Kurs-id: 332275

Pris: 23500,- + materiell og eksamensavgift kr

Gand videregående skole , Sandnes
Kursstart Info: 07.01.2020 - 24.11.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 12.12.2019
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no