Renholdsoperatør - Fagbrev - Kveldstid

Kurs-id: 292265

Pris: 23500,- + materiell og eksamensavgift kr

Stavanger , Stavanger
Kursstart Info: 29.08.2019 - 28.05.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 15.08.2019
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no