Renholdsoperatør - Fagbrev - Kveldstid

Kurs-id: 285673

Pris: 23500,- + materiell og eksamensavgift kr

Hjelmeland kommune , Hjelmeland
Kursstart Info: 26.08.2019 - 25.05.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 12.08.2019
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no