Teori til fagprøven

Renholdsoperatør - Fagbrev - Dagtid

Kurs-id: 314928
Sted: AOF Sør-Rogaland
Timetall: 122
Kursstart Info: 05.02.2019-26.11.2019
Klokkeslett: 12:00-15:00
Påmeldingsfrist: 14.08.2019
Pris: kr 23500,- + materiell og eksamensavgift
Antall dager: 41
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagbrev renholdsoperatør - kurs - dagtid - Stavanger
 

Har du lang erfaring fra renholdsbransjen?
Hvorfor ikke ta fagbrev som renholdsoperatør? Et fagbrev gir trygghet i arbeidet! 
Et moderne renhold krever kunnskaper og innsikt, når en skal utføre et profesjonelt renhold. En faglært renholdere stiller sterkere i konkurransen.
 
Renhold utføres i alle typer virksomheter, både i offentlig- og privat sektor samt offshore.
Eksempler på arbeidsplasser er: skoler, barnehager, administrasjonsbygg, idrettsanlegg, kulturbygg, sykehus og sykehoteller, alders- og sykehjem, hoteller, butikker og kjøpesentre, transportmidler som buss, tog, fly og skip, verksteder, byggeplasser, fabrikker og andre produksjonslokaler samt offshore.
 
En renholdsoperatør kan planlegger og utføre profesjonelt renhold som f.eks: 
  • kunne rengjør og vedlikeholde vegger, tak, inventar og gulv.
  • velge og bruke riktige kjemikalier og verneutstyr.
  • velge hensiktsmessige metoder, maskiner og utstyr til arbeidet.
  • yte god service, kundebehandling og ha god kommunikasjon.
  • ha fokus på et godt inneklima og god hygiene.
  • kalkulere, planlegge og bruke digitale verktøy.
Denne opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk, til å avlegge eksamen i renholdsoperatør faget. Kurset er komprimert og spesielt tilrettelagt for voksne. Det bygger på læreplanene for Vg3 Renholdsoperatør (hovedfokus).
 
Hovedområdene som Vg3 Renholdsoperatør faget er delt inn i:
 
Planlegging:
Hovedområdet handler om bruk av ulike systemer for planlegging og bruk av godkjente standarder for å ivareta innemiljøet. Det omfatter også bruk av tegninger og arbeidsbeskrivelser. Utvikling av renholdsplaner og vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder står sentralt. Risikovurdering og bruk av verneutstyr inngår.
 
Renhold:
Hovedområdet handler om ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler. Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold av behandlede og ubehandlede overflater inngår også. Valg og bruk av utstyr, kjemikalier og metoder står sentralt. Videre inngår estetikk og vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområder for overflater og renholdsobjekter, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet. Bruk av digitale verktøy for planlegging, informasjon og dokumentasjon inngår også.
 
Bransjelære:
Hovedområdet handler om fagets historie og plass i samfunnet. Det omfatter også arbeidsrutiner, kvalitetssikring og etikk. 
 
Nå har du mulighet til å ta fagbrev på dagtid. 
Ta kontakt med oss.
Vi hjelper gjerne til med din påmelding og søknad.
 
Informasjon om eksamen:
De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 renholdsoperatør faget og deretter til fagprøven. Din renholdspraksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen.
Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev, yrkestittelen er renholdsoperatør. 
 
Informasjon om finansiering:
Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanningen. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond.
Du kan også søke Fagforbundet . Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 
 
 

 

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: