Teori til fagprøven

Produksjonsteknikkfaget - Fagbrev

Kurs-id: 301153
Sted: Kulturtorget Mysen
Timetall: 158
Kursstart Info: 09.10.19 - 10.06.20
Klokkeslett: 17:30 - 20:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 29 900
Kontaktperson: Jan-Erik Kristiansen
E-post: jan-erik.kristiansen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 975 19 345
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Produksjonsteknikk er fagbrevet for deg som jobber i en industribedrift som bruker maskiner til å framstille produktene. Fagbrevet vil gi deg en tverrfaglig forståelse for arbeidsprosesser i forbindelse med fremstilling av produkter fra råmateriale til sluttprodukt.

 

 

HVORFOR FAGBREV INNEN PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET? 

 

Med fagbrev i produksjonsteknikkfaget vil du bli en ressurs for eiere av en produksjonsbedrift, med dine kunnskaper og kompetanse om gode og sunne arbeidsforhold i prosessen av å fremstille et produkt.  

 

Du vil også bli et kvalitetsstempel og en viktig investering for enhver produksjonsbedrift. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller sterkere i en økende konkurranse. Med fagbrev i produksjonsteknikkfaget har du økt kompetanse og arbeider mer effektivt, finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen.

 

 

STUDIEPLAN FOR PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET

 

Studiet produksjonsteknikker gjør deg kvalifisert til å avlegge eksamen (som privatist) i den teoretiske delen av fagprøven for produksjonsteknikker og inneholder tre hovedområder.

 

Produksjon: Utarbeide en produksjonsplan - Utføre HMS-gjennomgang av arbeidsprosesser. Foreta materialuttak og velge produksjonsmetode - Klargjøre og stille inn produksjonsmaskiner og utstyr.

 

Vedlikehold: Utføre førstelinjes-vedlikeholdsoppgaver - Utføre forebyggende vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks og rapportere feil på maskinutrustning og styringssystemer - Utføre vedlikeholdsarbeidet i tråd med gjeldende forskrifter, normer og produsentens tekniske dokumentasjoner og prosedyrer .

 

Dokumentasjon og kvalitet: Registrere produksjonsdata i tråd med gjeldende material- og produksjonsstyringssystem - Registrere avvik og foreta korrigerende tiltak i tråd med HMS- og kvalitetsstyringssystemet - Vurdere kvaliteten på eget arbeid i tråd med risikovurderinger og forventet jobbutførelse. 

 

Annen undervisning: Eksamenstrening er en viktig del av utdanningen.

 

 

DETTE FÅR DU HOS AOF 

 

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. En undervisningstime er 45 minutter. I fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. Det er også fokus på eksamenstrening. 

 

Undervisning på kvelden: Utdanningen er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 til 2 kvelder i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb. 

 

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. 

 

Gratis rådgivning: Hos oss få gratis rådgiving før du starter, hvis du ønsker det. Du velger selv om du vil avtale personlig møte, eller om du vil ha rådgiving på telefon. Du kan når som helst få videre veiledning med en av våre kompetanserådgivere underveis i skoleåret. Dette er selvfølgelig også inkludert i prisen når du tar fag hos oss.

 

 

PRAKTISK INFORMASJON 

 

Forkunnskaper: Minimum 3-års relevant arbeidspraksis.

 

Meld deg opp til teoretisk eksamen: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatistweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar. 

 

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5- års relevant praksis. 

Du melder deg opp elektronisk på Østfold fylkeskommunes hjemmeside. 

 

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig mad at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve. 

 

Finansiering: Utdanningen er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du på http://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/. Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend. Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr. 

 

Mulighet for finansiering: Har du jobbet minimum 4 år i 100 % stilling med produksjonsteknikkfaget og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få utdanningen finansiert. 

 

Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.

 

 

MELD DEG PÅ FREM TIL KURSSTART 

 

Påmeldingene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en kursplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: