Teori til fagprøven

Produksjonsteknikkfaget - Fagbrev høst 2020

Kurs-id: 342835
Sted: Heimdal videregående skole (NB! den gamle skolen)
Timetall: 100
Kursstart Info: 30.09.2020 - 25.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 23500
Antall dager: 27
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagbrev Produksjonsteknikk Trondheim

Har du lang praktisk erfaring fra industrien, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som fagoperatør i produksjonsteknikk være noe for deg!

 

En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Sentrale arbeidsoppgaver er:

  • styring, herunder kontroll og justering av produksjonen
  • utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp
  • omlegging, reparasjon og vedlikehold
  • feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer

 

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen produksjonsteknikkfaget. Produksjonsteknikkfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for  Vg1 Teknikk og industriell produksjonVg2 Industriteknologi og Vg3 Produksjonsteknikkfaget (hovedområde). De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 produksjonsteknikkfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i produksjonsteknikk. 

 

Hovedområder innen Vg3 Produksjonsteknikkfaget er:

Produksjon: Hovedområdet omfatter planlegging av arbeidet og klargjøring av materiale, produksjonsmaskiner og utstyr. Videre omfatter det innstilling av driftsparametere, oppstart av produksjonsanlegg, optimalisering av produksjon og betjening av styresystemer. Tilhørende anlegg for produkthåndtering og produktsammenstilling inngår også i hovedområdet. Sikker jobbutførelse står sentralt i hovedområdet.

Vedlikehold: Hovedområdet omfatter forebyggende vedlikehold knyttet til maskiner og anlegg. Videre omfatter det vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks. Rengjøring og smøring inngår også. 
 
Dokumentasjon og kvalitet: Hovedområdet omfatter bruk av teknisk dokumentasjon som grunnlag for planlegging, produksjon og vedlikehold. I tillegg dekker det valg av materialer og prosessmetoder med tilhørende beregninger. Helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring, med tilhørende registrering og avvikshåndtering, står sentralt i hovedområdet.
 

Gjennomføring
Som deltaker på vårt kurs får du god og tradisjonell klasseromsundervisning her i Trondheim. Vi har dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. I tillegg benytter vi læringsplattformen Nettopp hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere eksamensoppgaver. Kurset går en kveld i uken ut mai.

Eksamen
Privatisteksamen i juni 2021. 
Frist for oppmelding til eksamen våren 2021: 1. februar 2021
All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no

 

Finansiering og fakturering
Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger, eksempelvis Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen er for tiden kr 10500.  Fagforbundet, FLT og Handel og kontor  har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden. 
 
Det blir utsendt faktura etter kursstart til avtalt fakturamottaker. Faktura sendes pr epost om du ikke påfører annet på kontrakten du får første kvelden.
 
Det kan avtales avbetalingsordning dersom du ønsker det. På kontrakten du får utdelt første kurskveld påfører du i så fall antall avdrag.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: