Teori til fagprøven

Portørfaget - Fagbrev - virtuelt klasserom

Kurs-id: 312787
Sted: Akershus
Timetall: 80
Kursstart Info: 26.10.2021 - 24.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 26.10.2021
Pris: kr 23.900,- + kursmateriell+ eksamensavgift
Kontaktperson: Wendy Ann Wyant
E-post: wendy.wyant@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 93492363
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Etter anbefalinger fra helsemyndighetene vil dette kurset bli startet opp som nettundervisning, med livestreaming fra veileder frem til vi kan fortsette som klasseromsundervisning.

Fagbrev for Portør - 

Portører i helsevesenet er ikke lenger ufaglært arbeidskraft! Fra 2015 er Portørfaget lagt inn under ordningen med fagbrev.

Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Undervisningsdirektoratet har definert dem.

Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går frem for å skrive en god eksamensoppgave.

 

Mål for kurset

Opplæringen i faget skal utvikle evnen til å transportere og forflytte pasienter og brukere på en profesjonell, trygg og sikker måte. Opplæringen skal videre utvikle evnen til å arbeide selvstendig, til etisk bevisstgjøring, flerkulturell forståelse og til å kommunisere profesjonelt og omsorgsfullt. Opplæringen skal også utvikle evnen til å arbeide under tidspress og tidvis under psykisk og fysisk krevende forhold.

Portøren er en del av spesialist- og primærhelsetjenesten og skal bidra til sikker og effektiv samhandling mellom ulike helsefaglige funksjoner innen offentlig og privat sektor. Opplæringen skal bidra til at portøren kan fungere godt tverrfaglig og legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av langsiktige og daglige oppgaver og utfordringer i yrkesutøvelsen.

 

Hovedområdet / Innhold

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse

 

Emner i hovedområdene    

Pasient-, og brukerforløp

Identifisering av fysiske og psykiske behov hos pasienten under transport, forflytning og sikring

Medisinskfaglig veiledning og instruks fra annet helsepersonell

Forebygging av smittespredning og ivaretaking av hygiene i samsvar med gjeldende regelverk

Helsefaglige støttefunksjoner

Brann og ulykker på arbeidsplassen, forebyggende HMS-tiltak

Profesjonell omsorg for pasienter, brukere og pårørende

Kommunikasjon og samhandling med kollegaer og andre profesjoner, verbalt og digitalt for å bidra til et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp

Etikk, taushetsplikt og personvern

Forflytting og transportering av pasient på en profesjonell og omsorgsfull måte. Transport og arbeidsoppgaver knyttet til døde personer etter gjeldende retningslinjer

HMS, førstehjelp og rutiner for varsling

Brannvern og smittevern

Tiltak overfor aggressive og truende personer i samarbeid med annet helsepersonell

Faglig veiledning

 

Gjennomføring

Kurset går over 2 semestre, med undervisning 1 kveld i uken. Onsdager fra kl. 17 -21.00.

 

Målgruppe

Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring innen fagfeltene og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev som privatist.

Opplæringen i portørfaget bygger på læreplanen for Vg2 ambulansefaget, Vg2 helsearbeiderfaget og VG2 helseservicefaget. Kurset er spesielt tilpasset voksne med arbeidserfaring innen fagfeltene.

 

Veien til fagbrev:

Teorikurs hos AOF Oslo/Akershus. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Eksamen er en 5 timers skriftlig skoleeksamen.

Eksamen avlegges som privatist på videregående skole og avvikles 2 ganger årlig i begynnelsen av juni og desember.

Du må ha fem år med variert og godkjent praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen. Etter bestått eksamen og godkjent praksis kan du melde deg opp til fagprøven.

 

Finansiering

Fagorganiserte kan søke stipend. Ta kontakt med AOF eller din fagforening.

Vi hjelper gjerne til med søknaden!

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: