Teori til fagprøven

Murerfaget- Svennebrev - virtuelt klasserom

Kurs-id: 374719
Sted: Akershus
Timetall: 80
Kursstart Info: 11.11.2021 - 27.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 14.06.2021
Pris: kr 21 500.00
Kontaktperson: Wendy Ann Wyant
E-post: wendy.wyant@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 93492363
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

Dette teorikurset gjennomføres online i et virtuelt klasserom med veileder tilstede i sanntid (samtidighet). Undervisningen gjennomføres i Teams med veileder tilstede under hele kurset. For å delta på kurset anbefaler vi at du har PC med webkamera.

Har du godt håndlag, praktisk sans, er nøyaktig og har god fysikk? Hvorfor ikke ta svennebrev som murer!

 

Som murer jobber du både med nytt murverk og med rehabilitering og restaurering av gammelt murverk. Muring med tegl er hovedområdet innenfor murerfaget, men mureren jobber også med å legge fliser, jobbe med våtrom og montering av peis, pipe og andre deler av en bygning. Som murer kan du jobbe selvstendig, men også være en del av større prosjekter ved bygging, reparasjon eller vedlikehold av små og store bygninger.

Vanlige arbeidsoppgaver innenfor murerfaget:
  • · teglsteinsmuring og blokkmuring 
  • · flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner 
  • · skifer- og natursteinmuring 
  • · puss og overflatebehandling 
  • · muring og montering av peis og andre ildsteder 
  • · muring og montering av piper og pipeelementer
 
 

Opplæringen skal kvalifisere og forberede deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen murerfaget. Murerfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Bygg- og anleggsteknikkVg 2 Byggteknikk og Vg3 Murerfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. Hovedområder innen Vg3 Murerfaget er:

Produksjon
Hovedområdet handler om teglsteinsmuring, blokkmuring, pussarbeid, flis- og natursteinsarbeider. Våtromsarbeider og ulike rehabiliteringsarbeider står sentralt. Det omfatter også tegning og arbeidsbeskrivelser og bruk av måleverktøy. Planlegging, gjennomføring og vurdering inngår også. Videre inngår bruk av preaksepterte løsninger og kvalitetssikringssystemer og fagets etiske krav. Helse miljø og sikkerhet står sentralt.
 
Bransjelære
Hovedområdet handler om bruk av materialer og deres anvendelsesområder. Beskrivelser og tegninger som grunnlag for å dokumentere produksjonen inngår. Hovedområdet omfatter også estetikk og kulturelle verdier og fagets historiske utvikling og plass i samfunnet.
 
De som selv ønsker det melder seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen for Vg3 murerfaget og deretter svenneprøven.  Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til svennebrev. Yrkestittel er murer.

 

 
 

 

 

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: