Teori til fagprøven

Markedsføring og salg Vg2 Fagkode SSS2001

Kurs-id: 284902
Sted: Stavanger
Timetall: 38
Kursstart Info: 03.09.2019 - 19.11.2019
Klokkeslett: 17:30 - 21:00
Påmeldingsfrist: 20.08.2019
Pris: kr 5600,- materiell og eksamensavgift kommer i tillegg
Antall dager: 11
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no
Mobil: 947 85 669
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Markedsføring og salg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for produktutviklingsprosesser og produkters livssyklus, og bruk av ulike konkurransemidler i salg av varer og tjenester
 • lage og presentere en markedsplan for en virksomhet
 • tilpasse salg og markedsføring til kjøper- og selgerrollen i forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet
 • kommunisere muntlig og skriftlig med kunder og leverandører i ulike markeder
 • gjøre rede for kjøperatferden i ulike markeder
 • vurdere trender i utviklingen av ulike produkter og tjenester, og tilpasse produkt og tjenesteleveranse etter dem
 • drøfte forhold ved netthandel, telefonsalg og direkte salg i forbrukermarkedet
 • foreslå tiltak i det fysiske ytre og indre salgsmiljøet som fremmer profilering og salg av varer og tjenester
 • gjennomføre salgs- og mersalgsprosesser ved hjelp av hoved- og tilleggsleveranser til forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet
 • vurdere betydningen av ekstern, intern og interaktiv markedsføring for å fremme salg
 • bruke produktkunnskap, bransjekunnskap og forbrukerkunnskap i samhandling med kunden
 • yte service i samsvar med etiske retningslinjer for bransjen
 • bruke IKT som redskap i salgssituasjoner
 • gjøre rede for samarbeidsformer i service- og varehandelsbedrifter

Etter kurset avlegges privatisteksamen 4 timer. 
 

Forbehold om nok deltakere for å starte kurset.

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: