Teori til fagprøven

Malerfaget - Virtuelt klasserom Nordland

Kurs-id: 372686
Sted: AOF Nordland
Timetall: 80
Kursstart Info: 24.05.2021 - 01.11.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 25.05.2021
Pris: kr 23900
Kontaktperson: Christian Dahl
E-post: christian.dahl@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

AOF Norge tar smittevern på alvor, derfor blir dette teorikurset gjennomført via virtuell undervisning, Teams. Da kan du uavhengig hvor du bor melde deg på og følge kurset i sanntid med veileder, det settes ingen krav til hvor du bor og det eneste du trenger er en pc/nettbrett der du har Teams på. 

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

AOF Norge tilbyr teori til fagprøven kurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du kan dokumentere 5 års arbeidserfaring, melder deg opp til teoretisk eksamen og deretter fagprøve – de to sistnevnte via fylkeskommunen din. Teori til fagprøven kursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og du har muligheter for høyere lønn.

Elsker å bade i fargehavet - Maling - ifi.no

 

Formål

Malerfaget skal bidra til å dekke behovet for kompetanse innen overflatebehandling av bygg og installasjoner i samfunnet. Opplæringa skal bidra til vern, fargesetting, dekorasjon og vedlikehold av overflater. Videre skal opplæringen medvirke til å utvikle metoder og fremme kreativitet. Opplæringa skal dessutan føre til at man tar i bruk nye metoder, tekniske hjelpemiddel og miljøvennlige produkt. Opplæringa skal også utvikle fagarbeidere med et bevist forhold til relevant regelverk innen helse, miljø og sikkerhet. 

 

Hovedområder

Produksjon handler om overflatebehandling av ubehandlet og behandlet underlag, både utvendig og innvendig. Det omfatter også vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområde for underlag. Valg og bruk av verktøy og materiale inngår også i hovedområdet. Helse, miljø og tryggleik og kvalitetssikring står sentralt.

 

Bransjelære handler om materialkunnskap og produksjonsutstyr. Bruk av veiledninger, tegninger og mållingsverktøy som grunnlag for arbeid og dokumentasjon inngår i hovedområdet. Kundebehandling og yrkesetikk inngår også, i tillegg til faghistorie og hvilken plass faget har i samfunnet. 

 

Organisering / kursmodell

Standard modell, 80 timer klasserom + 20 timer selvstudie

Vi anbefaler at du har…

  • gode norskspråklige kunnskaper, både skriftlig og muntlig (anbefalt språknivå B1)
  • 4 års variert praksis i 100% stilling innen fagområdet kursert retter seg mot
  • kompetanse innen bruk av PC
  • PC/nettbrett som kan drive Teams. 

Dette kurset vektlegger at du kan knytte teori til egen praksis. Kurset kan gjennomføres ved siden av jobb over 2 semestre (et år). Da får du 5 års praksis som fylkeskommunene krever for å kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. 

Dette kurset er et kombinert-kurs med både klasserom og selvstudier på nett. Undervisningen foregår hovedsakelig i klasserom. Det blir tatt utgangspunkt i din arbeidserfaring inn mot fagets teori, med fokus på å nå målene i læreplanen. Undervisningen er tilrettelagt voksne ut ifra voksenpedagogiske prinsipper. Refleksjon over egen praksis, diskusjon og dialog er en sentral del av undervisningsmetoden.

Når du melder deg på dette kurset får du tilgang til AOF Nettopp, AOF Norges egen læringsplattform hvor selvstudiene gjennomføres. På læringsplattformen vil du tilegne deg teori, gjennomføre oppgaver og finne relevant informasjon. På læringsplattformen får du også tilgang til et kurs i studieteknikk.

Praktisk info

Kurset du får hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til den teoretiske tverrfaglige eksamen.

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din fylkeskommune og dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev. 

Finansiering

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: