Teori til fagprøven

Malerfaget - Virtuelt klasserom - Svennebrev

Kurs-id: 362711
Sted: Virtuelt klasserom
Timetall: 80
Kursstart Info: 23.11.2021 - 18.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 15.11.2021
Pris: kr 23.900 (+materiell og eksamensavgift)
Antall dager: 20
Kontaktperson: Wendy Ann Wyant
E-post: wendy.wyant@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 93492363
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette teorikurset gjennomføres online i et virtuelt klasserom med veileder tilstede i sanntid (samtidighet). Undervisningen gjennomføres i Teams med veileder tilstede under hele kurset. For å delta på kurset anbefaler vi at du har PC med webkamera.


Har du lang erfaring fra malerarbeid? Hvorfor ikke ta svennebrev?

Malerfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg 2 Overflateteknikk og Vg3 Malerfaget (hovedområde). 

 

STUDIEPLAN FOR MALERFAGET

Kurset gjør deg kvalifisert til å avlegge eksamen (som privatist) i den teoretiske delen av svenneprøven for malerfaget, og tar for seg to hovedområder. (Les forøvrig hele studieplanen på udir.no)

Produksjon
Hovedområdet handler om overflatebehandling av ubehandla og behandla underlag, både
utvendig og innvendig. Det omfatter også vurdering av egenskaper, tilstand og
bruksområde for underlaga. Val og bruk av verktøy og materiale inngår også i
hovedområdet. Helse, miljø og tryggleik og kvalitetssikring står sentralt.
 
Bransjelære
Hovedområdet handler om materialkunnskap og produksjonsutstyr. Bruk av rettledninger,
tegninger og oppmålingsverktøy som grunnlag for arbeid og dokumentasjon inngår i
hovedområdet. Kundebehandling og yrkesetikk inngår også, i tillegg til faghistorie og hvilken
plass faget har i samfunnet.
 
Eksamenstrening er en viktig del av utdanningen.

Som faglært maler kan du arbeide i alle typer malebedrifter . Fordypningsområder er malerarbeid eller gulvarbeid.
Sentrale arbeidsoppgaver:
beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og restaurering av innvendige og utvendige overflater 
bruk av ulike typer malematerialer, avretningsmasser, gulvbelegg og veggbekledninger 
påføring av maling-, lakk- og beissystemer 
oppsetting av systemer for veggbekledning 
legging av beleggsystemer for gulv 
montasje av profiler og listverk for gulv i tørre rom
 
 

DETTE FÅR DU HOS AOF 

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. Det er også fokus på eksamenstrening. 

Undervisning på kvelden: Utdanningen er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 kveld i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb.

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. 

 

PRAKTISK INFORMASJON

Gjennomføring:
Kurset består av totalt 20 samlinger. Totalt 80 klokketimer i virtuelt klasserom. Kursdagen er fast tirsdag kveld, med start kl.17. Samlingene går online og gjennomføres i Teams med veileder tilstede i sanntid gjennom hele kursrekken.
Det er ikke kurs i skolens ferier.
 

Eksamen:
Privatisteksamen november 2021.
All oppmelding til eksamen skal skje via Internett: www.privatistweb.no

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5 års relevant praksis. Du melder deg opp elektronisk på fylkeskommunens hjemmeside. 

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve.

Finansiering: Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Utdanningen er godkjent for søknad om lån i Lånekassen. Les mer hos Lånekassen

 

Veien til svennebrev i malerfaget:
  1. Teorikurs hos AOF Norge. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset, men vi anbefaler minst 4 års erfaring og at du behersker norsk på nivå B1.
  2. Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen. Oppmelding på www.privatistweb.no
  3. Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet (tilsvarende 8700 timer). Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen.
  4. Du må ta en praktisk svenneprøve hos fylkeskommunen. For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. Du melder deg opp til den praktiske prøven for svennebrevet i den fylkeskommunen / regionen der du bor.

 

MELD DEG PÅ FREM TIL KURSSTART!

Påmeldingene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en kursplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

 



Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: