Teori til fagprøven

Malerfaget - Virtuelt klasserom - Svennebrev

Kurs-id: 353183
Sted: Drammen videregående skole
Timetall: 80
Kursstart Info: 09.09.2020 - 26.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 02.09.2020
Pris: kr 21500
Kontaktperson: Nasim Rizvi
E-post: nasim.rizvi@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Informasjon

Etter anbefalinger fra helsemyndighetene vil dette kurset gjennomføres online i et virtuelt klasserom med veileder tilstede i sanntid (samtidighet). Undervisningen gjennomføres i Teams med veileder tilstede under hele kurset.


Har du lang erfaring fra malerarbeid? Hvorfor ikke ta svennebrev?

Malerfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg 2 Overflateteknikk og Vg3 Malerfaget (hovedområde). 

 

STUDIEPLAN FOR MALERFAGET

Kurset gjør deg kvalifisert til å avlegge eksamen (som privatist) i den teoretiske delen av fagprøven for malerfaget, og tar for seg to hovedområder. (Les forøvrig hele studieplanen på udir.no)

Produksjon
Hovedområdet handler om overflatebehandling av ubehandla og behandla underlag, både
utvendig og innvendig. Det omfatter også vurdering av egenskaper, tilstand og
bruksområde for underlag. Valg og bruk av verktøy og materiale inngår også i
hovedområdet. Helse, miljø, trygghet  og kvalitetssikring står sentralt.
 
Bransjelære
Hovedområdet handler om materialkunnskap og produksjonsutstyr. Bruk av rettledninger,
tegninger og oppmålingsverktøy som grunnlag for arbeid og dokumentasjon inngår i
hovedområdet. Kundebehandling og yrkesetikk inngår også, i tillegg til faghistorie og hvilken
plass faget har i samfunnet.
 
Eksamenstrening er en viktig del av utdanningen.

Som faglært maler kan du arbeide i alle typer malebedrifter . Fordypningsområder er malerarbeid eller gulvarbeid.
Sentrale arbeidsoppgaver:
beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og restaurering av innvendige og utvendige overflater 
bruk av ulike typer malematerialer, avretningsmasser, gulvbelegg og veggbekledninger 
påføring av maling-, lakk- og beissystemer 
oppsetting av systemer for veggbekledning 
legging av beleggsystemer for gulv 
montasje av profiler og listverk for gulv i tørre rom
 
 

DETTE FÅR DU HOS AOF 

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. Det er også fokus på eksamenstrening. 

Undervisning på kvelden: Utdanningen er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 kveld i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb.

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: