Teori til fagprøven

Malerfaget - Fagbrev

Kurs-id: 318046
Sted: Nydalen vgs
Timetall: 80
Kursstart Info: 15.10.2019 - 19.05.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 23.10.2019
Pris: kr 21.500,- (+materiell og eksamensavgift)
Antall dager: 20
Kontaktperson: Marius Olavesen
E-post: marius.olavesen@aof.no
Mobil: 91802558
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du lang erfaring fra malerarbeid? Hvorfor ikke ta svennebrev?
Malerfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg 2 Overflateteknikk og Vg3 Malerfaget (hovedområde). 

 

STUDIEPLAN FOR MALERFAGET

Kurset gjør deg kvalifisert til å avlegge eksamen (som privatist) i den teoretiske delen av fagprøven for malerfaget, og tar for seg to hovedområder. (Les forøvrig hele studieplanen på udir.no)

Produksjon
Hovedområdet handler om overflatebehandling av ubehandla og behandla underlag, både
utvendig og innvendig. Det omfatter også vurdering av egenskaper, tilstand og
bruksområde for underlaga. Val og bruk av verktøy og materiale inngår også i
hovedområdet. Helse, miljø og tryggleik og kvalitetssikring står sentralt.
 
Bransjelære
Hovedområdet handler om materialkunnskap og produksjonsutstyr. Bruk av rettledninger,
tegninger og oppmålingsverktøy som grunnlag for arbeid og dokumentasjon inngår i
hovedområdet. Kundebehandling og yrkesetikk inngår også, i tillegg til faghistorie og hvilken
plass faget har i samfunnet.
 
Eksamenstrening er en viktig del av utdanningen.

Som faglært maler kan du arbeide i alle typer malebedrifter . Fordypningsområder er malerarbeid eller gulvarbeid.
Sentrale arbeidsoppgaver:
beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og restaurering av innvendige og utvendige overflater 
bruk av ulike typer malematerialer, avretningsmasser, gulvbelegg og veggbekledninger 
påføring av maling-, lakk- og beissystemer 
oppsetting av systemer for veggbekledning 
legging av beleggsystemer for gulv 
montasje av profiler og listverk for gulv i tørre rom
 
 

DETTE FÅR DU HOS AOF 

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. Det er også fokus på eksamenstrening. 

Undervisning på kvelden: Utdanningen er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 kveld i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb.

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. 

 

PRAKTISK INFORMASJON

Gjennomføring:
Kurset består av totalt 20 samlinger. Totalt 80 klokketimer i klasserom. Kursdagen er fast tirsdag kveld, med start kl.17. Samlingene holdes på Nydalen vgs.
Det er ikke kurs i påske- og vinterferien.
 

Eksamen:
Privatisteksamen i juni 2020.
Frist for oppmelding til eksamen våren 2020: 15. februar 2020.
All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5 års relevant praksis. Du melder deg opp elektronisk på fylkeskommunens hjemmeside. 

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve.

Finansiering: Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Du kan også søke Fagforbundet eller Handel og kontor. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Utdanningen er godkjent for søknad om lån i Lånekassen. Les mer hos Lånekassen


MELD DEG PÅ FREM TIL KURSSTART

Påmeldingene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en kursplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: