Teori til fagprøven

Logistikkfaget - Fagbrev

Kurs-id: 354032
Sted: Nydalen vgs
Timetall: 80
Kursstart Info: 02.09.2020 - 26.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 23.500,- (+materiell og eksamensavgift)
Kontaktperson: Marius Olavesen
E-post: marius.olavesen@aof.no
Mobil: 91802558
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

OBS: Om helsemyndighetene anbefaler det, vil dette kurset gjennomføres online i et virtuelt klasserom med veileder tilstede i sanntid (samtidighet). Undervisningen gjennomføres i så fall i Teams med veileder tilstede under hele kurset.

Ta fagbrev i logistikkfaget hos AOF Oslo og Akershus!

 

Har du praktisk erfaring fra transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri eller annen industri eller næringsvirksomhet, men mangler formell kompetanse? Da er fagbrev som Logistikkoperatør noe for deg!
Arbeidsmarkedet etterspør fagfolk. Med fagbrev har du flere muligheter, du kan få mer ansvar og høyere lønn.

 
Sentrale arbeidsområder for en logistikkoperatør er:
 • service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk
 • ordrebehandling, lagerhold og emballering
 • klargjøring for forsendelser
 • sikring av gods
 • vektbegrensning og vektfordeling ved transport
 • effektiv og sikker forflytting av gods og varer
 • håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling
 • bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling
 • bruk og vedlikehold av teknisk utstyr 

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen logistikkfaget. Logistikkfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdselVg2 Transport og logistikk og Vg3 Logistikkfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 logistikkfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er logistikkoperatør .

 
Hovedområder i Vg3 Logistikkfaget er:
 
Eksternlogistikk
Internlogistikk og lagerhold
 
 
Gjennomføring:

Kurset består av totalt 20 samlinger. Totalt 80 timer i klasserom. Kursdagen er fast onsdag kveld, med start kl.17. Samlingene går online og gjennomføres i Teams med veileder tilstede i sanntid gjennom hele kursrekken.
I tillegg er det en nettbasert del med selvstudier på 20 timer. Det er ikke kurs i høst-, jule-, vinter-, og påskeferien.
 
Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Undervisningsdirektoratet har definert dem. Les mer om kompetansemålene for faget her.
Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går fram for å skrive en eksamensoppgave.
 
 
Veien til fagbrev i logistikkfaget:
 
 1. Teorikurs hos AOF Oslo og Akershus. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.  Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset.
 2. Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.  Oppmelding på www.privatistweb.no
 3. Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen. Lenke til Oslo kommune HER.
 4. Du må ta en praktisk fagprøve hos fylkeskommunen. For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. Oppmelding til prøven for fagbrevet, egenerklæringsskjema og skjema for utregning av praksistid finner du her: Lenke til Oslo kommune HER.
 
 
Eksamen:
Privatisteksamen juni 2021.
All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no
 
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis (tilsvarende 8700 timer) fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.
 
 

Finansiering:

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Utdanningen er godkjent for søknad om lån i Lånekassen. Les mer hos Lånekassen
 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: