Teori til fagprøven

Logistikkfaget - Fagbrev

Kurs-id: 330880
Sted: Sandefjord
Timetall: 80
Kursstart Info: 16.09.2020 til 26.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 02.09.2020
Pris: kr 23500+materiell
Antall dager: 20
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

Informasjon

Kurset er planlagt i klasserom, men vil gå i digitalt klasserom hvis korona situasjon gjør at vi ikke får bruke fysiske klasserom. Kurset vil gå tilbake til klasserom, når myndighetene åpner for dette. 

Ta fagbrev i logistikkfaget hos AOF Telemark og Vestfold.

 

Har du praktisk erfaring fra transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri eller annen industri eller næringsvirksomhet, men mangler formell kompetanse? Da er fagbrev som Logistikkoperatør noe for deg!
Arbeidsmarkedet etterspør fagfolk. Med fagbrev har du flere muligheter, du kan få mer ansvar og høyere lønn.

 
Sentrale arbeidsområder for en logistikkoperatør er:
  • service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk
  • ordrebehandling, lagerhold og emballering
  • klargjøring for forsendelser
  • sikring av gods
  • vektbegrensning og vektfordeling ved transport
  • effektiv og sikker forflytting av gods og varer
  • håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling
  • bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling
  • bruk og vedlikehold av teknisk utstyr 

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen logistikkfaget. Logistikkfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdselVg2 Transport og logistikk og Vg3 Logistikkfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 logistikkfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er logistikkoperatør .

 
Hovedområder i Vg3 Logistikkfaget er:
 
Eksternlogistikk
Internlogistikk og lagerhold
 
 
Gjennomføring:
 
Undervisning ca annenhver onsdag fra kl 17-21 frem til eksamen i månedskifte mai/juni. I mai vil det være hver onsdag pga av eksamens forberedelser.
 
 
 
Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Utdanningsdirektoratet har definert dem. Les mer om kompetansemålene for faget her.
Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går fram for å skrive en eksamensoppgave.
 
 
 
 
 
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.
 
 

Finansiering:

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Du kan også søke Fagforbundet  eller Handel og kontor. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 
 
 
Kjersti Wetting, 91902235 eller kjersti.wetting@aof.no


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: