Teori til fagprøven

Logistikkfaget - fagbrev virtuelt klasserom

Kurs-id: 369394
Sted: Frogn Videregående skole
Timetall: 80
Kursstart Info: 18.11.2021 - 10.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 09.11.2021
Pris: kr 23900 + materiell og eksamensavgift
Antall dager: 20
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no
Telefon: 474 51 828
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Vi gjentar suksessen med å gjennomføre undervisningen i virtuelt klasserom, det vil si at kursets deltakere får tilgang til et klasserom satt opp for kurset. I dette klasserommet vil man delta som om man var i klasserommet og kan både se og høre de andre deltakerne. Alt skjer foran din egen PC, det betyr at du kan sitte hvor du vil i landet og følge undervisningen.

Ta fagbrev i logistikkfaget hos AOF Oslo og Akershus!

 

Har du praktisk erfaring fra transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri eller annen industri eller næringsvirksomhet, men mangler formell kompetanse? Da er fagbrev som Logistikkoperatør noe for deg!
Arbeidsmarkedet etterspør fagfolk. Med fagbrev har du flere muligheter, du kan få mer ansvar og høyere lønn.

Dette kurset går fast på tirsdager r med eksamen november/desember 2021.

 

Kurset passer best for deg med 4-5 års erfaring fra fagfeltet.

 
Sentrale arbeidsområder for en logistikkoperatør er:
 • service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk
 • ordrebehandling, lagerhold og emballering
 • klargjøring for forsendelser
 • sikring av gods
 • vektbegrensning og vektfordeling ved transport
 • effektiv og sikker forflytting av gods og varer
 • håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling
 • bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling
 • bruk og vedlikehold av teknisk utstyr 

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen logistikkfaget. Logistikkfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdselVg2 Transport og logistikk og Vg3 Logistikkfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 logistikkfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er logistikkoperatør .

 
Hovedområder i Vg3 Logistikkfaget er:
 
Eksternlogistikk
Internlogistikk og lagerhold
 
 
Gjennomføring:

Kurset består av totalt 20 samlinger. Totalt 80 timer i klasserom. Kursdagen er fast tirsdag kveld, med start kl.17. 
 

I tillegg er det en nettbasert del med selvstudier på 20 timer.

Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Undervisningsdirektoratet har definert dem. Les mer om kompetansemålene for faget her.

Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går fram for å skrive en eksamensoppgave.
 
 
Veien til fagbrev i logistikkfaget:
 
 1. Teorikurs hos AOF Oslo og Akershus. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.  Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset.
 2. Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.  Frist  Oppmelding på www.privatistweb.no
 3. Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen.
 4. Du må ta en praktisk fagprøve hos fylkeskommunen. For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. Oppmelding til prøven for fagbrevet, egenerklæringsskjema og skjema for utregning av praksistid finner du her: https://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/opplering-i-bedrift/fagbrev-som-voksen/praksiskandidat/
 
 
Eksamen:
Privatisteksamen er våren 2020. Nærmere dato kommer senere.
All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no
 
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.
 
 

Finansiering:

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Du kan også søke Fagforbundet  eller Handel og kontor. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Utdanningen er godkjent for søknad om lån i Lånekassen. Les mer hos Lånekassen

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: