Teori til fagprøven

Logistikkfaget - Fagbrev Nettkurs

Kurs-id: 353313
Sted: Nettkurs
Timetall: 80
Kursstart Info: 01.01.2020 - 31.12.2020
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 12.500,- inkl. mva.
Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen
E-post: nettkurs@aof.no
Mobil: 91137638
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kjøp kurset klikk her.

Velkommen til Logistikkfaget VG3 hos AOF. 

Dette nettkurset er delt opp i fem moduler.

Modulene er:

1. Før varen settes i system

2. Varens reise fra start til slutt

3. Du som logistikkoperatør med ansvar for varen

4. Oppgaveskriving – hvordan skrive en eksamensbesvarelse?

5. Oppsummering – den avsluttende modulen

 

Praksis gir deg et godt utgangspunkt!

Som praksiskandidater har du allerede mye erfaring. Husk at du allerede kan mye. Dette kurset er bygget opp slik at du får testet dine kunnskaper, og læreboken vil gi deg ny kunnskap. Noe av det du leser kan du kanskje allerede. Ingenting er bedre enn det. Det viser at du har lært mye på arbeidsplassen.

Nettkurset er laget slik at du kan lære pensum på en måte som gir et aktivt forhold til læreboken og fagfeltet du arbeider på. Målet er å gi deg de beste forutsetningene for å bestå den teoretiske eksamen. For at du skal bestå tverrfaglig teorieksamen er det viktig at du viser at du klarer å kombinere teori og praksis. Nettkurset er sammensatt for at du skal få best mulig læringsutbytte, og bygger på ulike pedagogiske metoder. Kurset er sammensatt av en kombinasjon av:

1. Tekst (i nettkurset og i læreboken)

2. Øvelsesoppgaver

3. Tankedelingsoppgaver/ refleksjonsoppgaver

4. Multiple choice oppgaver

5. Innsendingsoppgaver

Du vil underveis i kurset få oppfølging fra nettveileder.

Kurset har et omfang på ca 80 timer avhengig av dine forkunnskaper og digital kompetanse. I tillegg må du påregne tid til egenstudier og oppgaveløsning.

 

Finansiering

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10.500. Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har også Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om finansiering.

Kjøp kurset klikk her.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: