Teori til fagprøven

Logistikkfaget - Fagbrev 120 timer

Kurs-id: 353258
Sted: Ålesund
Timetall: 120
Kursstart Info: 26.09.2020 - 29.05.2021
Klokkeslett: 08:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 25.08.2020
Pris: kr 27 400,-. LO medlemmer kan søke om utdanningsstipend.
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du praktisk erfaring fra transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri eller annen industri eller næringsvirksomhet, men mangler formell kompetanse? Da er fagbrev som Logistikkoperatør noe for deg!
 

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset, men vi anbefaler at man har minimum ett års relevant arbeidspraksis før man starter på teoriundervisningen.
 

Sentrale arbeidsområder for en logistikkoperatør er:

 • service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk
 • ordrebehandling, lagerhold og emballering
 • klargjøring for forsendelser
 • sikring av gods
 • vektbegrensning og vektfordeling ved transport
 • effektiv og sikker forflytting av gods og varer
 • håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling
 • bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling
 • bruk og vedlikehold av teknisk utstyr 

 

Hovedområder i Vg3 Logistikkfaget er:

 • Eksternlogistikk
   Hovedområdet omfatter behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra handels- og produksjonsbedrifter og gods- og personterminaler. Hovedområdet omfatter sikre, miljøvennlige, effektive og lønnsomme logistikktjenester. Eksternlogistikk dreier seg om manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler. Videre inngår klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av transportenheter og beregning av framføringstider. Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter service og kundebehandling.
 • Internlogistikk og lagerhold
  Hovedområdet omfatter varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift og på en gods- eller personterminal. I hovedområdet inngår lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager. Hovedområdet omfatter forhold som påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet og logistikkfunksjonens plass i en produksjonsprosess. Videre omfatter det bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport. Helse, miljø og sikkerhet, service og kundebehandling og nasjonalt og internasjonalt regelverk om befordring av gods og bagasje inngår i hovedområdet. 
   

Gjennomføring
Opplæringen er tilrettelagt for voksne som har allsidig praksis i faget. Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning, men er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspill mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.

Eksamen
Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Fylkeskommunen, og du er selv ansvarlig for å melde deg opp. All oppmelding til eksamen skal skje via Privatistweb.

Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du melde deg opp til den praktiske fagprøven.

Finansiering
Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend.
Fagorganiserte kan i mange tilfeller få stipend fra sitt forbund. LO medlemmer kan lese mer og søke om stipend her: LO utdanningsfond.

Er du organisert i en annen fagforening, ta kontakt med din avdeling for å få mer informasjon.

Å få formalisert sin kompetanse er å investere i egen fremtid. Meld deg på - vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev som Logistikkoperatør

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: