Teori til fagprøven

Logistikk - Fagbrev, høsten 2021

Kurs-id: 364541
Sted: Fredrikstad
Timetall: 105
Kursstart Info: 11.10.2021 - 30.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 25900
Antall dager: 1
Kontaktperson: Betty Andresen
E-post: betty.andresen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Teorien til fagbrevkurs i logistikkfaget er beregnet på deg som allerede jobber med transport av gods og varer. Med fagbrev i logistikk får du tverrfaglig yrkeskompetanse på miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk. 

Teorien til fagbrevkurset passer også for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

 

HVORFOR FAGBREV I LOGISTIKKFAGET?

Med fagbrev i logistikk vil du få kunnskaper og kompetanse om sikker og riktig godsbehandling, aktuelle regelverk, bruk av utstyr og metoder for lasting og lossing av gods og varer. Du vil da bli en ressurs for både eiere og brukere av bedriftens tjenester. 

Du blir også attraktiv for bransjen som trenger gode fagfolk med bred kompetanse på sikkerhet, lønnsomhet og effektiv drift.

Med økt kompetanse vil du arbeide mer effektivt og selvstendig, gjøre færre feil og ha større endringsevne og møte kravet til god service og kundebehandling på en god og profesjonell måte.

 

STUDIEPLAN FOR LOGISTIKKFAGET

Fagbrev-kurs i logistikkfaget skal gjøre deg kvalifisert til å avlegge eksamen (som privatist) i den teoretiske delen av fagprøven for logistikkfaget og tar for seg to hovedområder. (Les forøvrig hele studieplanen på udir.) 

Eksternlogistikk: Behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra handels- og produksjonsbedrifter og gods- og personterminaler - Sikre, miljøvennlige, effektive og lønnsomme logistikktjenester - Klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av transportenheter og beregning av framføringstider - Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler - Service og kundebehandling. 

Internlogistikk og lagerhold: Varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift - Lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager - Forhold som påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet - Bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport - Helse, miljø og sikkerhet - Nasjonalt og internasjonalt regelverk om befordring av gods og bagasje - Service og kundebehandling.

Annen undervisning: Trening på eksamen er en viktig del av undervisningen.

 

DETTE FÅR DU SOM DELTAKER HOS AOF 

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. En undervisningstime er 45 minutter. I fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. Det er også fokus på eksamenstrening. 

Undervisning på kvelden: Fagbrev-kurset er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 til 2 kvelder i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb. 

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. 

Gratis rådgivning: Hos oss få gratis rådgiving før du starter, hvis du ønsker det. Du velger selv om du vil avtale personlig møte, eller om du vil ha rådgiving på telefon. Du kan når som helst få videre veiledning med en av våre kompetanserådgivere underveis i skoleåret. Dette er selvfølgelig også inkludert i prisen når du tar fag hos oss. 

 

PRAKTISK INFORMASJON

Meld deg opp til teoretisk eksamen: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatistweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar. 

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5- års relevant praksis. Du melder deg opp elektronisk på Viken fylkeskommunes hjemmeside. 

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve.

Finansiering: Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du på: https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/utdanning-i-norge/Hoyere-utdanning/Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend. Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr. 

Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura. 

Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i 100 % stilling med logistikk og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få fagkurset finansiert.

Fagbrev på jobb: Er for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje. 

 

MELD DEG PÅ FREM TIL KURSSTART

Påmeldingene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: