Teori til fagprøven

Kontor og administrasjonsfaget - Sandvika nettbasert teori med 3 samlinger

Kurs-id: 336589
Sted: Sandvika vgs
Timetall: 88
Kursstart Info: 01.06.2020 - 27.11.2020
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 01.06.2020
Pris: kr 15900 + materiell og eksamensavgift
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no
Telefon: 474 51 828
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kontor - og administrasjonsfaget hos AOF - nettbasert men med 3 samlinger

Dette kurset er delt opp i fem moduler:

  1. Bedrift, administrasjon og HMS
  2. Profilering og kommunikasjon
  3. Kunnskapsorganisering, personaladministrasjon og økonomi
  4. Oppgaveskriving
  5. Avsluttende innsendingsoppgave

 

Praksis gir dere et godt utgangspunkt

Som praksiskandidater har dere allerede mye erfaring. Husk at dere allerede kan mye. Dette kurset er bygget opp slik at dere får testet deres kunnskaper, og læreboken vil gi ny kunnskap. Noe av det dere leser kan dere kanskje allerede. Ingenting er bedre enn det. Det viser at dere har lært mye på arbeidsplassen.

Nettkurset er laget slik at dere kan lære pensum på en måte som gir et aktivt forhold til læreboken og fagfeltet dere arbeider på. Målet er å gi dere de beste forutsetningene for å bestå den teoretiske eksamen. For at dere skal bestå teorieksamen er det viktig at dere viser at dere klarer å kombinere teori og praksis. Nettkurset er sammensatt for at du skal få best mulig læringsutbytte, og bygger på ulike pedagogiske metoder. Kurset er sammensatt av en kombinasjon av: 

1. Tekst (i nettkurset og i læreboken)
2. Øvelsesoppgaver
3. Tankedelingsoppgaver
4. Multiple choice oppgaver
5. Innsendingsoppgaver

 

Du vil underveis i kurset få oppfølging fra nettveileder.

 

De 3 samlingene vil foregå slik:

1. Oppstart med informasjon samt oppmelding til eksamen

2. Gjennomgang av eksamensopgaver og hvordan skriver en eksamensoppgave

3. Gjennomgang av skrevet oppgave og de siste tipsene før eksamen

 

Kurset har et omfang på 80 timer avhengig av dine forkunnskaper og digital kompetanse. I tillegg må du påregne tid til egenstudier og oppgaveløsning. 

 

Medlemmer av Handel og kontor oppnår rabattert pris på kr 12 900, dette er forhandlet fram som en medlemsfordel for HK medlemmer.

 

Finansiering

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10.500. Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har også Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om finansiering.

For mer informasjon om eksamen les her:

https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/fagbrev_og_svennebrevGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: