Kontor- og administrasjonsfaget

Kurs-id: 309055

Pris: 17.500 + materiell og eksamensavgift kr

Drammen videregående skole , Drammen
Kursstart Info: 03.09.2019 - 14.04.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 20.08.2019
Kontaktperson: Jonny Birkeland
E-post: jonny.birkeland@aof.no
Mobil: 92820174