Kontor- og administrasjonsfaget - Fagbrev

Kurs-id: 364887

Pris: 23 500,- + materiell og eksamensavgift kr

teams virtuelt klasserom , Hamar
Kursstart Info: 15.03.2021 - 01.11.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 08.03.2021
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no