Kontor- og administrasjonsfaget - Fagbrev

Kurs-id: 313233

Pris: 17500 + materiell og eksamensavgift kr

Sandvika vgs , Sandvika
Kursstart Info: 26.01.2021 - 25.05.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 29.01.2021
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no