Kontor- og administrasjonsfaget - Fagbrev

Kurs-id: 313233

Pris: 17500 + materiell og eksamensavgift kr

Sandvika vgs , Sandvika
Kursstart Info: 28.04.2020 - 23.11.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 24.04.2020
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no