Teori til fagprøven

Kontor- og Administrasjonsfaget - Fagbrev

Kurs-id: 353647
Sted: Gand
Timetall: 60
Kursstart Info: 13.01.2021 - 05.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 16.12.2020
Pris: kr 18000,- eks. materiell og eksamensavgift
Antall dager: 15
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kontor- og Administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk om personvern og krav til innsyn. Videre skal faget fremme kompetanse om hvordan bruk av teknologiske verktøy i kontorarbeid og informasjonsbehandling kan bidra til en hensiktsmessig og effektiv organisering av arbeidet.

 

Opplæringen skal medvirke til å utvikle deltakerens kompetanse i kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle deltakers kunnskap om virksomhetens organisering og strategi for kommunikasjonsløsninger internt og eksternt. Opplæringen skal fremme kompetanse i bruk av økonomisystemer og i gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Opplæringen skal legge til rette for at deltakeren kan utvikle endringskompetanse, samt vektlegge bruk av virksomhetens digitale verktøy til kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Den skal legge til rette for å utvikle deltakers praktiske kontorfaglige ferdigheter knyttet til egen arbeidsplass og funksjon i virksomheten.

 

Forkunnskaper:

Kurset er tilrettelagt for voksne med allsidig praksis i faget.

 

Gjennomføring:

Dette kurset er på ett semester, en kveld i uken. Undervisningen foregår i klasserom med faglærere som har engasjement for faget og deltakere fra samme bransje som bidrar til trivsel og læring. Vi benytter digital læringsplattform, hvor det legges ut fagstoff, oppgaver og gis vurderinger.

 

Hovedområder i Vg3 Kontor- og Administrasjonsfaget er:

Kontorservice

Hovedområdet omfatter virksomhetens organisering, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling. Hovedområdet omfatter også kunnskapsorganisering og informasjonsflyt i virksomheten og kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice. Regelverk som regulerer arbeidsforhold og helse, miljø og sikkerhet og håndtering av endring og utvikling i organisasjonen er en del av hovedområdet.

IKT-tjenester (informasjons- og kommunikasjonsteknologitjenester)

Hovedområdet omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver og kommunikasjon med brukere og kunder. I tillegg inngår sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Hovedområdet omfatter veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester og gjeldende regelverk knyttet til dette.

Økonomi

Hovedområdet omfatter bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon. Bruk av økonomisystemer til innkjøps-, budsjett-, regnskaps-, lønns- og personalrelatert arbeid inngår i hovedområdet.

 

Finansiering

Er du medlem i en fagforening og du oppfyller kriteriene, kan du søke om stipend via LOs UtdanningsfondFagforbundet eller Handel og Kontor i Norge.

AOF Sør-Rogaland er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. 

 

AOF Sør-Rogaland gir LO-rabatt på kr 1000,- på kursavgiften, på dette kurset.

 

Meld deg på kurset nå og du er på vei mot fagbrev. 

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: