Teori til fagprøven

Kontor- og administrasjonsfaget - Fagbrev

Kurs-id: 353141
Sted: Ålesund VGS - Volsdalsberga
Timetall: 80
Kursstart Info: Vår 2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 15.08.2020
Pris: kr 23500
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du lang kontorfaglig erfaring fra offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre eller private bedrifter, men mangler formell kompetanse?

Da kan fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget være noe for deg!

Formålet med kurset er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev.

Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Utdanningsdirektoratet har definert dem. 

Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går fram for å skrive en eksamensoppgave.

Sentrale arbeidsområder for en kontor- og administrasjonsmedarbeider:

  • service, kundebehandling og veiledning
  • skriftlig og muntlig informasjonsformidling
  • kunnskapsorganisering og flyt i dokument- og informasjonsbehandling
  • innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid
  • kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer
  • bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler

Gjennomføring
Kurset går over to semester med undervisning en kveld i uken.
 

Målgruppe
Kurset passer for alle med erfaring fra arbeid innen kontor og administrasjon, og som vil forberede seg til teoretisk eksamen.
 

Veien til fagbrev:

1.      Teorikurs hos AOF. Gjennom tett dialog og oppfølging av veileder, kan du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset.

2.      Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen. Oppmelding ca. et halvt år før eksamen - normalt mellom 1. januar 1. februar for vårsemesteret og mellom 15. august og 15. september for høstsemesteret (NB! Kan variere fra år til år og i ulike fylker).

Oppmelding på www.privatistweb.no

3.      Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen.

4.      Du må avlegge praktisk fagprøve hos fylkeskommunen.  For å få melde deg opp til den praktiske prøven må du ha bestått teorieksamen og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen.
 

Finansiering
Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend.

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.
Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har bl.a. Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: