Teori til fagprøven

Kontor- og Administrasjonsfaget - Fagbrev

Kurs-id: 304977
Sted: Gand videregående skole
Timetall: 60
Kursstart Info: 05.02.2020 - 27.05.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 15.01.2020
Pris: kr 17500,- eks. materiell og eksamensavgift
Antall dager: 14
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere utfører mange ulike administrative oppgaver.

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for kontor- og administrasjonsmedarbeideren kan være:

  • besvare epost og telefoner
  • håndtere post
  • service, kundebehandling og brukerstøtte
  • enkel saksbehandling
  • regnskaps- og lønnsarbeid
  • prosjektarbeid
  • planlegge arrangementer, kurs og konferanser
  • registrere timelister, fakturaer og lignende

Det er nødvendig med gode datakunnskaper, og kunnskap om de regelverk som gjelder for arbeidsgiver.
Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Dette yrket har mange ulike stillingstitler. Eksempler på stillingsbetegnelser er kontorfaglært, kontorarbeider, kontormedarbeider og administrasjonsmedarbeider.

Personlige egenskaper

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider må du kunne arbeide strukturert og effektivt. I perioder kan du oppleve tidspress og korte tidsfrister, og det er viktig å kunne håndtere dette. Du jobber i et serviceyrke og må like å hjelpe andre, både kolleger og kunder. Kontor- og administrasjonsmedarbeidere må også kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig. (Kilde: utdanning.no)

Formål

Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk om personvern og krav til innsyn. Videre skal faget fremme kompetanse om hvordan bruk av teknologiske verktøy i kontorarbeid og informasjonsbehandling kan bidra til en hensiktsmessig og effektiv organisering av arbeidet. (Kilde: udir.no)

LO organiserte kan søke om stipend. Du finner søknadsskjema blant annet på disse nettstedene:

LO utdanningsfondFagforbundet og Handel og Kontor.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: