Teori til fagprøven

Kontor- og administrasjonsfaget - Fagbrev

Kurs-id: 299301
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 60
Kursstart Info: 20.08.2019 - 26.11.2019
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 26.03.2019
Pris: kr 17500
Antall dager: 15
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

Kontor- og administrasjonsfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Service og samferdsel, Vg 2 Salg, service og sikkerhet og Vg3 Kontor- og administrasjonsfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. 

 

Hovedområder i Vg3 Kontor- og administrasjonsfaget er:

 

Kontorservice: Hovedområdet omfatter virksomhetens organisering, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling. Hovedområdet omfatter også kunnskapsorganisering og informasjonsflyt i virksomheten og kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice. Regelverk som regulerer arbeidsforhold og helse, miljø og sikkerhet og håndtering av endring og utvikling i organisasjonen er en del av hovedområdet. 

 

IKT-tjenester (Informasjons- og kommunikasjonstjenester): Hovedområdet omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver og kommunikasjon med brukere og kunder. I tillegg inngår sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Hovedområdet omfatter veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester og gjeldende regelverk knyttet til dette. 

 

Økonomi: Hovedområdet omfatter bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon. Bruk av økonomisystemer til innkjøps-, budsjett-, regnskaps-, lønns- og personalrelatert arbeid inngår i hovedområdet.  

 

Kurset er lagt opp til undervisning ca 1 kveld i uken smiley fra kl 17-21

For å kunne ta fagbrev må man kunne dokumentere minst 5 års erfaring i 100% stilling, eller 8700 timer. For å melde seg på kurset ca 6000 timer. 

Finansiering? Vi kan dele opp fakturaen i 4 deler for deg, og fordele dem utover i kurset. 

Er du medlem av fagforening? Kontakt ditt forbund for stipend!

Ikke fullført videregående skole? Kontakt Telemark fylkeskommune om mulig voksenrett.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: