Kontor- og administrasjonsfaget - Fagbrev virtuelt

Kurs-id: 372863

Pris: 17900 + materiell og eksamensavgift kr

Sandvika vgs , Sandvika
Kursstart Info: 15.11.2021 - 19.05.2022
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 15.11.2021
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no